Víc než dvě století uplynuly od chvíle, kdy se švédská ústava obohatila o nové slovo. A vzniklo nové povolání. Ombudsman. Tedy člověk či přesněji mimosoudní úřad, který prošetřuje stížnosti občanů na jednání veřejné správy. Dnes jej lze  najít  v desítkách zemí. A na různých úrovních. Státu, samosprávy nebo i mimo státní struktury. Mediálního ombudsmana  má od roku 2011 též uznávaný americký vysílatel veřejnoprávní povahy. National Public Radio neboli NPR. Kdo to je a co vlastně dělá?

Vstupním vkladem je fakt, že jde o konkrétní osobu. Koho by totiž neodradil přístup institucí, jež na svých webových stránkách sice ombudsmana propagují, ale chcete-li se na něj obrátit, píšete či voláte anonymnímu zdroji. Mnohem víc stěžovatele motivuje, když ví, s kým má tu čest. A co má dotyčný ombudsman profesně za sebou.  Jaký je, co ví a co umí. NPR proto oslovila roku 2011 ostříleného mediálního praktika i teoretika v jedné osobě. Edward Schumacher-Matos pochází z Kolumbie, ale do USA se dostal s rodiči už jako dítě. V jednadvaceti získal americké občanství a z vděku se přihlásil jako dobrovolník do války ve Vietnamu. Pak vystudoval – tak jako například ekolog Al Gore či ekonom Muhammad Yunus – nashvillskou Vanderbiltovu univerzitu. Absolvoval v oborech literatura, politologie a ekonomika. Brzy se stal zahraničním zpravodajem New York Times v Madridu, následně vedl pobočku listu v Buenos Aires. Odborně publikoval. Veřejně diskutoval. Roku 1994 založil a devět let řídil španělskou verzi deníku Wall Street Journal pro Jižní Ameriku.  A v letech 2007 až 2011  poprvé působil jako mediální ombudsman. Ve službách novin Miami Herald.

Výklad pojmu „ve službách“ je zásadní. Jistěže svého ombudsmana platí zadavatel, tak jako Schumachera-Matose nyní National Public Radio. Není však jeho zaměstnancem a je mu dopřána rozumná nezávislost. V praxi to vypadá tak, že na jeho samostatné webové stránky mají přístup posluchači. Písemně sdělují svá hodnocení a podněty, často se  vzájemně doplňují či přou. A ombudsman do debaty vstupuje svými znalostmi a názory, uzná-li téma za nosné. Jednou se postaví na stranu stěžovatele, jindy profesně hájí NPR. Možná má proto na obou stranách víc nepřátel než přátel. Ombudsmanem se ale nikdo nestává proto, aby jej měli všichni rádi.

Č. 13, TR 14/2014, 24. 3. 2014