Spolupracovali jsme s panem Jiřím Vejvodou na řade prestižních společenských akcí, v neposlední řade při slavnostním večeru u příležitosti udělování státních cen za literaturu a umění. Této spolupráce si velice vážíme a rádi se s důvěrou na něj obracíme. Jiří Vejvoda diky sve profesionalitě, rozhledu a osobitému přístupu patří mezi moderátorskou špičku v naší zemi.

Via Perfecta, Lucie Pilipová

Při organizaci společenských akcí na nejvyšší úrovni si každý může dovolit spolupracovat pouze s profesionály. Je mi potěšením konstatovat, že v Jiřím Vejvodovi  jsme takového partnera nalezli. Tváří našich akcí je již řadu let, provází například každoročním koncertem Ceny Siemens, opakovaně také moderoval naši  nejvýznamnější zákaznickou akci v Obecním domě v Praze. Vysoce si ceníme nejen jeho profesionality, ale také spolehlivosti, odpovědnosti a pečlivé přípravy.

Jan Kopecký
Communication Manager
Siemens, s.r.o.

Jméno Jiřího Vejvody je synonymem kultivovanosti, zasvěcenosti a solidnosti, ať se jedná o jeho práci překladatelskou a publicistickou, kterou sleduji z profesních důvodů kontinuálně, anebo o činnost moderátorskou, kterou oceňuji jako laický – byť poučený – konzument. Tato charakteristika má reálný základ, opřený jak o jeho zkušenosti nedávného vrcholového manažera veřejnoprávního rozhlasu, tak o teoretickou přípravu (podstatné části Vejvodovy rigorózní práce Výchovné a vzdělávací funkce veřejnoprávního rozhlasu byly publikovány v odborném tisku).

PhDr. Milan Pokorný, PhD., šéfredaktor Týdeníku Rozhlas

 

Agentura NKL Žofín s.r.o. spolupracuje s panem Jiřím Vejvodou, jako moderátorem, již několik let. S mistrným šarmem a vysokou profesionalitou, které k jeho osobě neodmyslitelně patří, moderoval námi pořádané Koncerty hvězd se sólisty Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou, Lucií Bílou, Evou Urbanovou, Štefanem Margitou a mnoha dalšími předními pěveckými hvězdami. Kromě těchto crossoverových koncertů  realizovaných nejen v České republice, ale i v mnoha evropských velkoměstech v rámci Evropského turné Koncertu hvězd pan Jiří Vejvoda pravidelně moderuje společenské akce pro naše významné klienty realizované v námi provozovaném paláci Žofín. 

Petr Denk
ředitel obchodního oddělení
Agentura NKL Žofín s.r.o.

Jiří Vejvoda v sobě spojuje mimořádnou profesionalitu s kultivovanou noblesou a osobním šarmem. Na akcích, které moderuje, vystupuje s obdivuhodně zdánlivou lehkostí a uvolněností, kterou dokáže přenést i na další zúčastněné, navázat s nimi (i publikem) úzký kontakt a vytvořit příjemnou a srdečnou atmosféru. To vše je ovšem podmíněno a podloženo maximálně profesionální přípravou a rozsáhlým přehledem. Jeho publicistické práce jsou pak svědectvím schopnosti ponořit se pod povrch a pojmenovat nejdůležitější a zásadní pojmy a jejich souvislosti. Ve všech aspektech jeho činnosti je nepřehlédnutelná profesionální poctivost, s jakou k jakémukoliv úkolu (ať už moderátorskému či publicistickému) přistupuje, a v dobrém slova smyslu pokora k této práci.

Dr. Martina Klausová, programová ředitelka rádia Classic FM